LICYTACJE

Licytacja: nieruchomość zabudowana w Cięcinie

Data licytacji: 01-12-2022
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Adriana Bidzińska Kancelaria Komornicza nr III w Żywcu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu…

Licytacja: nieruchomości w Ujsołach

Data licytacji: 01-12-2022
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Adriana Bidzińska Kancelaria Komornicza nr III w Żywcu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu…

Licytacja: nieruchomości w Jeleśni

Data licytacji: 01-12-2022
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Adriana Bidzińska Kancelaria Komornicza nr III w Żywcu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu…

Licytacja: ruchomości w Lipowej

Data licytacji: 08-12-2022
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Adriana Bidzińska Kancelaria Komornicza nr III w Żywcu w Żywcu ul. Kościuszki 69 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że…

Licytacja: nieruchomości w Żywcu

Data licytacji: 19-01-2023
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Adriana Bidzińska Kancelaria Komornicza nr III w Żywcu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu…