Witam serdecznie na stronie Kancelarii

Komornika Sądowego
przy Sądzie Rejonowym w Żywcu
Adriany Bidzińskiej

Szanowni Państwo,

Niniejsza strona internetowa powstała z myślą o ułatwieniu kontaktu z komornikiem, zawiera użyteczne informacje dotyczące postępowań egzekucyjnych oraz zakresu działania komornika.

Komornik może prowadzić egzekucję świadczeń pieniężnych, w tym z nieruchomości położonych na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Żywcu, egzekucję świadczeń niepieniężnych, zabezpieczenia.
Zgodnie z art. 10. 1. ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r. wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwosci sądu apelacyjnego z wyjątkiem spraw: 1) o egzekucję z nieruchomości 2) o wydanie nieruchomości 3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości 4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy 5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Kancelaria posiada dostęp do systemów elektronicznych-ZUS, KIR, EPU, Komornik on-line i inne

Menu