Licytacja: ruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Adriana Bidzińska Kancelaria Komornicza nr III w Żywcu w Żywcu ul. Kościuszki 69 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-12-2023 roku o godz. 10.00 odbędzie się w miejscu zamieszkania dłużnika w Żabnica przy ul. Kręta 8 pierwsza licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

Lp.Nr prot.Opis licytowanej ruchomościilośćWartość szacunkowa w zł.
jednostkowa
netto
jednostkowa
brutto
12Marka KIA
Model K2700
Rodzaj SAMOCHÓD CIĘŻAROWY
Podrodzaj FURGON
Przeznaczenie ---
Numer identyfikacyjny VIN lub numer
nadwozia (podwozia) KNESD01122K834649
Rok produkcji 2002
Tablica pojazdu SZY26359
1,0013.000,00 zł9.750,00 zł

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. kwotę 1.300,00 zł w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Na zakupione ruchomości Komornik nie udziela gwarancji i rękojmi oraz nie odpowiada za stan techniczny.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w godzinach od 09:00 do 10:00 pod adresem w.w

UWAGA! Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

rachunek bankowy:10 1050 1070 1000 0090 9222 0533 ING Bank Śląski S.A.

Kancelaria Komornicza nr III w Żywcu
ul. Kościuszki 69, 34-300 Żywiec

tel./fax +48 33 8638193
zywiec.bidzinska@komornik.pl

Adres skrzynki ePUAP
/adriana_bidzinska/domyslna
/adriana_bidzinska/ezbiegi

Adres skrzynki EPU
E-Sąd- 1765

Godziny otwarcia kancelarii:
pon.-pt. 07:00- 15:00

Przyjęcia interesantów:
wtorek: 10:00-14:00

Rachunek bankowy
ING Bank Śląski SA
NR KONTA: 10 1050 1070 1000 0090 9222 0533