Licytacja: ruchomości w miejscowości: Koszarawa

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Adriana Bidzińska Kancelaria Komornicza nr III w Żywcu ul. Kościuszki 69 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-04-2024 roku o godz.10.00 odbędzie się w miejscu zamieszkania dłużnika Koszarawa 163a pierwsza licytacja ruchomości.

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

Lp.Nr prot.Opis licytowanej ruchomościilośćWartość szacunkowa w zł.
jednostkowawywoławcza
11Marka BMW
Model 320I
Rodzaj SAMOCHÓD OSOBOWY
Podrodzaj KARETA (SEDAN)
Numer identyfikacyjny VIN
WBA3B12080F953625
Rok produkcji 2013
Data pierwszej rejestracji 2013-07-29
Data pierwszej w kraju 2019-06-28
Data pierwszej za granicą 2013-07-29
Pojemność silnika 1997.00
Moc silnika 135.00
Masa własna 1475
Tablica pojazdu SZY71195
1,0024.700,00 zł18.525,00 zł

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. kwotę 2.470,00 zł w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Na zakupione ruchomości Komornik nie udziela gwarancji i rękojmi oraz nie odpowiada za stan techniczny. Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w godzinach od 09:00 do 10:00 pod adresem w.w

UWAGA! Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

rachunek bankowy:10 1050 1070 1000 0090 9222 0533 ING Bank Śląski S.A.

Kancelaria Komornicza nr III w Żywcu
ul. Kościuszki 69, 34-300 Żywiec

tel./fax +48 33 8638193
zywiec.bidzinska@komornik.pl

Adres skrzynki ePUAP
/adriana_bidzinska/domyslna
/adriana_bidzinska/ezbiegi

Adres skrzynki EPU
E-Sąd- 1765

Godziny otwarcia kancelarii:
pon.-pt. 07:00- 15:00

Przyjęcia interesantów:
wtorek: 10:00-14:00

Rachunek bankowy
ING Bank Śląski SA
NR KONTA: 10 1050 1070 1000 0090 9222 0533