Licytacja: nieruchomości w Ujsołach

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Adriana Bidzińska Kancelaria Komornicza nr III w Żywcu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 01-12-2022 r. o godz 10:00 w sali nr 52 Sądu Rejonowego w Żywcu odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:
Nieruchomość obj. KW BB1Z/00052695/5, położona w Ujsołach, powiat żywiecki, składająca się jedenastu działek ewidencyjnych:
– 3321 o powierzchni 0.0661ha
– 4408/1 o powierzchni 0.0021ha
– 4500 o powierzchni 0.0655ha
– 4617 o powierzchni 0.0698ha
– 4720 o powierzchni 0.0469ha
– 4727 o powierzchni 0.0467ha
– 4927 o powierzchni 0.0413ha
– 4934 o powierzchni 0.0103ha
– 4938 o powierzchni 0.0635ha
– 5069 o powierzchni 0.0347ha
– 5152 o powierzchni 0.0473ha

Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi: 0.4942ha

Nieruchomość można podzielić na część składającą się z dwóch działek 4938 i 4934 tworzących gospodarczą całość, zabudowaną drewnianym budynkiem mieszkalnym, przedwojennym, położonym przy ul. Piotrowskiego 46, w Ujsołach oraz budynkiem drewnianym gospodarczym krytym eternitem o Pz ok. 45m2. Budynek mieszkalny parterowy z użytkowym poddaszem, na kamiennym fundamencie, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym krytym blachą. Budynek o powierzchni użytkowej (Pu) 83m2. Wyposażony w instalację: elektryczną, kanalizacyjną, wodociągową, ogrzewany piecem kaflowym.

Ogólnie stan techniczno-użytkowy i standard budynku średni, kwalifikujący się do remontu częściowego, wykończenia w zakresie: na poddaszu- malowania i ukończenia podłóg oraz ogrzewania, ponadto ukończenia elewacji. Nieruchomość zabudowana ogrodzona, uzbrojona w podstawowe media (bez gazu) oraz zabudowana dodatkowo dwoma wiatami drewnianymi.
Pozostałe działki niezabudowane, nieogrodzone i nieuzbrojone rozproszone po miejscowości Ujsoły, przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny rolne i tereny proponowane do zalesień oraz zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 337.851,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 253.388,25 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 33.785,10 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Sprzedaż nie jest opodatkowana podatkiem VAT.
Nabywca zobowiązany jest uiścić podatek PCC zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 09-09-2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych .
rachunek bankowy do wpłat:10 1050 1070 1000 0090 9222 0533 ING Bank Śląski S.A.

Kancelaria Komornicza nr III w Żywcu
ul. Kościuszki 69, 34-300 Żywiec

tel./fax +48 33 8638193
zywiec.bidzinska@komornik.pl

Adres skrzynki ePUAP
/adriana_bidzinska/domyslna
/adriana_bidzinska/ezbiegi

Adres skrzynki EPU
E-Sąd- 1765

Godziny otwarcia kancelarii:
pon.-pt. 07:00- 15:00

Przyjęcia interesantów:
wtorek: 10:00-14:00

Rachunek bankowy
ING Bank Śląski SA
NR KONTA: 10 1050 1070 1000 0090 9222 0533