Licytacja: nieruchomości w miejscowości Las

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Adriana Bidzińska Kancelaria Komornicza nr III w Żywcu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 15-03-2023 r. o godz 09:30 w sali nr 52 Sądu Rejonowego w Żywcu odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:

Nieruchomość gruntowa zabudowana obj. KW BB1Z/00127910/6, położona w miejscowości Las, przy ul. Zakopiańskiej 137, gminie Ślemień, powiat żywiecki, składająca się z dwóch działek ewidencyjnych:
– 1578 o pow. 0.0947ha – niezabudowana ( NIEODPŁATNA SŁUŻEBNOŚĆ PRZECHODU I PRZEJAZDU PO DZIAŁCE NR 1578 )
– 1579 – o pow. 0.1177ha – zabudowana

Łączna powierzchnia działek wynosi 0.2124ha

Działka nr 1579 jest zabudowana wolnostojącym budynkiem murowanym, mieszkalnym, jednorodzinnym, niepodpiwniczonym, parterowym z użytkowym poddaszem, z dachem dwuspadowym krytym blachodachówką, z garażem w bryle budynku. Oddanym do użytku w 2008r.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 303.400,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 227.550,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 30.340,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Sprzedaż nie jest opodatkowana podatkiem VAT.

Nabywca zobowiązany jest uiścić podatek PCC zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 09-09-2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Kancelaria Komornicza nr III w Żywcu
ul. Kościuszki 69, 34-300 Żywiec

tel./fax +48 33 8638193
zywiec.bidzinska@komornik.pl

Adres skrzynki ePUAP
/adriana_bidzinska/domyslna
/adriana_bidzinska/ezbiegi

Adres skrzynki EPU
E-Sąd- 1765

Godziny otwarcia kancelarii:
pon.-pt. 07:00- 15:00

Przyjęcia interesantów:
wtorek: 10:00-14:00

Rachunek bankowy
ING Bank Śląski SA
NR KONTA: 10 1050 1070 1000 0090 9222 0533