Licytacja: nieruchomości w Jeleśni

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Adriana Bidzińska Kancelaria Komornicza nr III w Żywcu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 01-12-2022 r. o godz 12.45 w sali nr 52 Sądu Rejonowego w Żywcu odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:
Nieruchomość obj. KW BB1Z/00035504/5, położona w Jeleśni przy ul. Dworcowej, powiat żywiecki, składająca się czternastu działek ewidencyjnych:
– 2724/6 o powierzchni 0.0235ha, bez dostępu do drogi publicznej
– 2724/11 o powierzchni 0.0086ha, bez dostępu do drogi publicznej
– 2743 o powierzchni 0.0676ha
– 2744 o powierzchni 0.0025ha
– 2745 o powierzchni 0.0078ha
– 2746 o powierzchni 0.0452ha
– 2747 o powierzchni 0.0119ha
– 2748 o powierzchni 0.0277ha

Część składająca się z sześciu działek 2743-2748 tworzy zwarty obszar, zabudowana murowanym budynkiem magazynowo -socjalnym położonym przy ul. Dworcowej w Jeleśni, z dostępem do drogi publicznej
– 2749 o powierzchni 0.0088ha, bez dostępu do drogi publicznej
– 2751/1 o powierzchni 0.0455ha, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej
– 2819/2 o powierzchni 0.0115ha, bez dostępu do drogi publicznej
– 2831/14 o powierzchni 0.0882ha, bez dostępu do drogi publicznej
– 2833 o powierzchni 0.0615ha, bez dostępu do drogi publicznej
– 2837/1 o powierzchni 0.0973ha, bez dostępu do drogi publicznej

Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi: 0.5076ha
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 421.900,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 316.425,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości, tj. 42.190,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Sprzedaż nie jest opodatkowana podatkiem VAT.
Nabywca zobowiązany jest uiścić podatek PCC zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 09-09-2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych .
rachunek bankowy do wpłat:10 1050 1070 1000 0090 9222 0533 ING Bank Śląski S.A.

Kancelaria Komornicza nr III w Żywcu
ul. Kościuszki 69, 34-300 Żywiec

tel./fax +48 33 8638193
zywiec.bidzinska@komornik.pl

Adres skrzynki ePUAP
/adriana_bidzinska/domyslna
/adriana_bidzinska/ezbiegi

Adres skrzynki EPU
E-Sąd- 1765

Godziny otwarcia kancelarii:
pon.-pt. 07:00- 15:00

Przyjęcia interesantów:
wtorek: 10:00-14:00

Rachunek bankowy
ING Bank Śląski SA
NR KONTA: 10 1050 1070 1000 0090 9222 0533