Licytacja: nieruchomość lokalowa w Węgierskiej Górce

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Adriana Bidzińska Kancelaria Komornicza nr III w Żywcu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 01-12-2022 r. o godz 10:45 w sali nr 52 Sądu Rejonowego w Żywcu odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:
Nieruchomość lokalowa – prawo odrębnej własności do lokalu mieszkalnego, położona w Cięcinie przy ul. Mickiewicza 7/2, w gminie Węgierska Górka. Dla lokalu założona jest księga wieczysta BB1Z/00132633/8. Lokal mieszkalny usytuowany na poddaszu w budynku parterowym z użytkowym poddaszem składa się z przedpokoju, kuchni, łazienki, WC, trzech pokoi i spiżarki oraz garażu wolnostojącego, pomieszczenia gospodarczego/ spiżarki (w podpiwniczeniu), kotłowni i piwnicy.

Łączna powierzchnia użytkowa (Pu) wynosi: 137,20m2.
w tym

Powierzchnia użytkowa mieszkalna wynosi: 80,00m2

Powierzchnia pomieszczeń przynależnych wynosi: 57,20m2.

Z własnością lokalu związany jest udział 46/100 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt: działka nr 98/69 o powierzchni 0.0594ha oraz części budynku i urządzenia które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Budynek w którym znajduje się wyceniany lokal jest wolnostojący, podpiwniczony, parterowy z użytkowym poddaszem i z drugim poddaszem nieużytkowym, murowany, budowany w latach 60-tych ubiegłego wieku, z dachem dwuspadowym krytym blachą trapezową, składający się z dwóch lokali mieszkalnych. Ogólny stan budynku kwalifikuje się do remontu częściowego.

Dla budynku i gruntu prowadzona jest KW BB1Z/00132631/4.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 168.300,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 126.225,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 16.830,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Sprzedaż nie jest opodatkowana podatkiem VAT.

Nabywca zobowiązany jest uiścić podatek PCC zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 09-09-2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych .
rachunek bankowy do wpłat:10 1050 1070 1000 0090 9222 0533 ING Bank Śląski S.A.

Kancelaria Komornicza nr III w Żywcu
ul. Kościuszki 69, 34-300 Żywiec

tel./fax +48 33 8638193
zywiec.bidzinska@komornik.pl

Adres skrzynki ePUAP
/adriana_bidzinska/domyslna
/adriana_bidzinska/ezbiegi

Adres skrzynki EPU
E-Sąd- 1765

Godziny otwarcia kancelarii:
pon.-pt. 07:00- 15:00

Przyjęcia interesantów:
wtorek: 10:00-14:00

Rachunek bankowy
ING Bank Śląski SA
NR KONTA: 10 1050 1070 1000 0090 9222 0533